WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności Od czasów rzymskich znane jest pojęcie windykacji.W starożytnym Rzymie słowo vindicatio oznaczało dochodzenie roszczeń, lub obronę konieczną. W dzisiejszych czasach wyróżnić można dwa typy windykacji. Jest to windykacja polubowna która polega na monitowaniu dłużnika, w celu doprowadzenia zapłaty należności, oraz windykacja sądowa dotyczącą przypadków, w których występuje brak chęci współpracy ze strony dłużnika. Windykacja tego ostatniego typu sprowadza się ona do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który zaopatrzony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.By jednak egzekucja ta była skuteczna niezbędne jest ustalenie majątku dłużnika, co jak wiedzą wierzyciele nie należy do zadań łatwych. Dlatego właśnie w Agencji Doradztwa Gospodarczego WG stawiamy na skuteczność stosując niekonwencjonalne metody działań


W zakresie windykacji należności WG Agencja Doradztwa Gospodarczego świadczy usługi:

* ustalenie adresu przebywania dłużnika
* negocjacje z dłużnikiem
* ustalenie masy majątkowej dłużnika niezbędnej do zabezpieczenia przy postępowaniu sądowym
* skierowanie sprawy do organu sądowego
* wspomaganie egzekucji komorniczej
* wskazanie majątku dłużnika
* współpraca z komornikiem