WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYWIAD GOSPODACZY

Kontakt z WG Agencją Doradztwa Gospodarczego:
tel. kom. 0-508-540-500
e-mail: windykacja[@]e-komornik.com,
              wd01@op.pl


W zakresie wywiadu gospodarczego WG Agencja Doradztwa Gospodarczego świadczy nowe usługi polegające na:

* wykrywaniu kradzieży danych przez pracowników
* wykrywaniu sabotażu pracowniczego, oraz pracowniczych kradzieży
* audycie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz oprogramowania