Windykacyjna pieczęć prewencyjna WG Agencji Doradztwa Gospodarczego

Windykacyjna pieczęć prewencyjna to informacja skierowana do kontrahenta o firmie windykacyjnej, która podejmie działania w przypadku konieczności odzyskania wierzytelności.Ponieważ nasza firma jest znana ze skuteczności pieczęć windykacyjna WG Agencji Doradztwa Gospodarczego stanowi znakomite zabezpieczenie Państwa wierzytelności. Korzyści wynikające z pieczęci prewencyjnej:
zmniejszenie wierzytelności niezapłaconych w terminie
wezwanie do zapłaty, oraz korespondencję przedprocesową wykonujemy nieodpłatnie
dyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania należności
natychmiastowa reakcja i monitoring klienta zalegającego z zapłatą
w przypadku podpisania umowy o współpracę długoterminową pieczęć udostępniana jest bezpłatnie