WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy polega w szczególności na uzyskiwaniu lub potwierdzaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej i finansowej wybranych przedsiębiorstw na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu zmniejszenia ryzyka współpracy gospodarczej lub też dla podjęcia odpowiednich kroków dla odzyskania należności.


W zakresie wywiadu gospodarczego WG Agencja Doradztwa Gospodarczego świadczy następujące usługi:

* weryfikacja wiarygodności kontrahentów
* wykrywanie kradzieży danych przez pracowników
* wykrywanie sabotażu pracowniczego
* audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz audyt oprogramowania
* wykrywanie nieuczciwej konkurencji
* bezprawne używanie znaków towarowych
* przypadki złamania zapisów umowy
* ustalanie składników masy majątkowej